Ouderverstoting

Het aantal scheidingen groeit al jaren. Scheidingsproblematiek wordt daardoor een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Ouders die uit elkaar gaan blijven ouders. Helaas zijn er ook ouders die door hun kind(eren) buitengesloten worden (ouderverstoting/ouderonthechting).

Ouders die dit overkomen moeten weten dat ze niet alleen zijn en dat het niet hun schuld is. In het geval van ouderverstoting/ouderonthechting worden kinderen regelmatig voor korte of langere tijd weggehouden bij de niet-zorgende ouder. Met verregaande gevolgen voor de ouder en de kinderen. De eigen familie en vrienden hebben moeite om de situatie te begrijpen of zijn bang ook het contact met het (klein)kind kwijt te raken. De gescheiden ouder krijgt te kampen met allerlei psychische problemen. De kinderen groeien op tussen vechtende ouders en op enig moment mogelijk zelfs zonder een van de ouders. Zij ontwikkelen hierdoor psychische problemen die van grote invloed zijn op hun ontwikkeling. Zelfs als zij volwassen zijn lopen zij nog tegen deze problemen aan, niet altijd bewust van de achtergrond.

De ervaring van mensen die met ouderverstoting/ouderonthechting te maken hebben is dat de meeste hulpverleners en advocaten de signalen van ouderverstoting niet tot nauwelijks (h)erkennen. Goed helpen kunnen ze daardoor niet. Vanuit dit oogpunt en de grote vraag van veel buitengesloten ouders om ervaringen in real life te kunnen delen, bewustwording, (h)erkenning voor de problematiek rondom ouderverstoting/ouderonthechting te krijgen en het aanpakken van deze problematiek geef ik als ervaringsagoog en deskundige op het gebied van ouderverstoting/ouderonthechting presentaties, organiseer ik lotgenotencontacten en ondersteun ik kinderen en ouders die hiermee te maken hebben.

Mijn missie is om kinderen en ouders die tijdens of na een scheiding in een situatie met ouderverstoting terecht komen ondersteunen door:

• een luisterend oor voor ze te zijn.

• een groot netwerk aan specialisten met verstand van scheidingsproblematiek, jeugdzorg en ouderverstoting samenbrengen.

• het verzamelen, bundelen en verspreiden van informatie en het samenbrengen van deskundigen om het maatschappelijk probleem van ouderverstoting boven water te brengen.

• het geven van presentaties, het organiseren van workshops, bijeenkomsten en lotgenotencontacten, zodat ouders, kinderen en andere naasten weten waar ze mee te maken hebben en wat ze zelf kunnen ondernemen.

• het psychisch bijstaan en voorlichten van ouders en kinderen over de gevolgen van ouderverstoting, zodat zij er beter mee om kunnen gaan.

Mijn kernwaarden zijn:

• Vanuit het hart

• Verbinden, Krachten bundelen, Samenwerken

• Vreedzame benadering, onderhandeling en oplossing